Przetwarzanie danych osobowych

Niektóre z usług oferowanych przez tę stronę wymagają podania danych osobowych.

ZGODA

Osoba zainteresowana upoważnia Industrias Alcorenses Confederadas, S.A. (Inalco, S.A.), na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych udostępnionych dobrowolnie za pomocą formularzy elektronicznych i/lub e-maila. W związku z powyższym przedstawiamy następujące informacje:

Informacja odnośnie ochrony danych osobowych

Administrator “Industrias Alcorenses Confederadas, S.A.” (Inalco, S.A.)
Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania informacji na temat aspektów korporacyjnych, jak również produktów i usług oferowanych przez Inalco, S.A.
Podstawa prawna Zgoda zainteresowanego

Beneficjenci

Udostępnione dane nie zostaną przekazane osobom trzecim, a dostęp do nich będzie miała jedynie firma Inalco, S.A., spółki powiązane i jej filie.

Rights To access, correct and cancel the said data, as well as other rights included in the privacy policy.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Inalco, S.A. podjęła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby wprowadzić stopień bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem i standardami jakości stosowanymi w sektorze, w celu zapewnienia poufności i maksymalnego bezpieczeństwa komunikacji. Inalco, S.A., gwarantuje, że posiada kontrole zapobiegające naruszaniu zasad bezpieczeństwa i innym negatywnym konsekwencjom, poprzez wdrożenie odpowiednich procedur technicznych w celu zmniejszenia ryzyka. Niezależnie od powyższego, użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że zabezpieczenia stosowane w Internecie nie są w stu procentach niezawodne.

ADMINISTRATOR

- Podmiot: Inspektorat ochrony danych osobowych, Inalco, S.A.
- NIP: A-12008025
- Numer telefonu: +34 964 368 000
- Adres do korespondencji: C/ San Salvador, Nº 54, 12110 Alcora (Castellon).
- Adres e-mail: info@inalco.global

CEL

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby informowania na temat aspektów korporacyjnych, jak również produktów i usług oferowanych przez Inalco, S.A.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz ich włączania do list, bazuje na uzyskaniu zgody. Ze względu na to, że cel przetwarzania danych nie wynika z obowiązku prawnego, nie leży w uzasadnionym interesie administratora, ani nie jest niezbędny do realizacji umowy lub misji leżącej w interesie publicznym, wymagane jest wyraźne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Inalco, S.A. będzie przechowywać udostępnione dane osobowe dopóki istnieć będzie cel Administratora, w jakim dane te zostały zebrane i osoba zainteresowana nie wniesie o ich usunięcie, a także zgodnie z maksymalnym okresem przechowywania tych danych ustanowionym przez prawo.

BENEFICJENCI

Udostępnione dane nie będą przekazywane osobom trzecim, a dostęp do nich będzie miała jedynie firma Inalco, S.A., spółki powiązane i jej filie, w zgodzie z Polityką Firmy Inalco i Polityką Ochrony Danych Osobowych.

PRAWA

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać informacje na temat tego, czy administrator bądź któraś z firm grupy przetwarzają jej dane, a jeśli ma to miejsce, ma prawo wglądu do tych danych. W tym kontekście osoba zainteresowana będzie mogła ograniczyć przetwarzanie udostępnionych danych.

Osoby zainteresowane mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych, a administrator jest zobowiązany niezwłocznie usunąć dane osobowe gdy te nie będą już potrzebne do realizacji celów, w dla których zostały one zebrane, lub gdy osoba zainteresowana cofnie zgodę, nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną przetworzone niezgodnie z prawem lub gdy należy je usunąć zgodnie z rozporządzeniem prawa unijnego lub członków unii.

W ten sam sposób, osoba zainteresowana będzie mogła zażądać wprowadzenia zmian, jeśli dane osobowe nie są prawidłowe. Równocześnie, osoba zainteresowana ma prawo, z przyczyn dotyczących jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec profilowania. Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże ważne motywy prawne lub w odniesieniu do zagrażających roszczeń spornych.

Administrator poinformuje o każdej zmianie, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania.
Osoba zainteresowana ma także prawo to przenoszenia swoich danych, co oznacza otrzymanie danych osobowych udostępnionych administratorowi, w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, a następnie do udostępnienia ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, który pierwszy otrzymał te dane.

© INALCO 2023